CYPE Tienda online  |  Contacto  |  www.cype.es
Nueva versión 2016

La tecnologia Open BIM en el marc del Iot, com a eina de gestió de projectes elèctrics

Jornada Tècnica - Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida

El nou entorn de programes de CYPE permet realitzar la gestió de projectes d'enginyeria basant-se en la filosofia Open BIM. En aquest sentit, CYPE ofereix una àmplia gamma de programes especialitzats en diferents disciplines que permeten modelitzar i calcular qualsevol instal·lació per si mateixos, però que a més conflueixen compartint informació a través de les eines de gestió BIM que incorporen.

A l'exposició es presentarà tant la incorporació dels programes CYPELEC REBT_ instal·lacions elèctriques en baixa tensió, CYPELUX_ càlculs luminotècnics CYPETEL_ infraestructures comunes de telecomunicació, i a aquest entorn BIM, com les característiques principals de cada un d'ells. Per a això s'exposarà com calcular les dades específiques de cada projecte alhora que es mostra la interacció duta a terme entre ells.

Igualment, aquesta jornada permetrà als usuaris assistents, reforçar els seus coneixements sobre els programes presentats i ampliar-los en tenir la possibilitat de resoldre els seus dubtes durant l'exposició del ponent.

  • Comparativa Open BIM davant d'entorns BIM tancats.
  • Flux de treball Open BIM de Cype.
  • Generació d'IFC de geometria a través de IFC Builder, Revit o altres modeladors 3D com a punt de partida del projecte BIM.
  • Obtenció de resultats en els programes de càlcul.
  • Consolidació del projecte BIM (Integració de dades dels diferents programes).
  • Descomposició del concepte clàssic de projecte seqüencial en diferents unitats de treball simultani. (Tant al nivell de projecte BIM com en cadascuna de les eines de càlcul individuals).

 

5 d'abril de 2016 a les 16.30 h

Ponents empresa CYPE.

 
 

Escola Politècnica Superior -
Universitat de Lleida
Sala de Graus (2.03)
Carrer de Jaume II, 69 - Lleida


¡Regístrese ahora!

 

 

Versión 2016


Novedades de la versión 2016


CYPE Ingenieros, S.A.
Avda. Eusebio Sempere, 5 - 03003 ALICANTE
Tel. 965 922 550 - Fax 965 124 950

Twitter Youtube


Si no desea recibir más información de este tipo pulse aquí para darse de baja.

De conformidad con lo establecido en la L.O.P.D. 15/1999, CYPE Ingenieros garantiza la adopción de las medidas necesarias para asegurar el tratamiento confidencial de los datos de carácter personal. Así mismo le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección:
Av. Eusebio Sempere, 5 - Bajo. 03003 - Alicante. Aviso legal